Hoppa till sidans innehåll
Foto: Fägerhall, Linda

Information om Covid-19


Här samlar vi aktuell information om hur Coronapandemin påverkar ridskolan och klubbens aktiviteter. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar, maila i så fall till This is a mailto link

 

21 mars 2021

Uppdaterad information gällande tävlingsresrestriktioner

Regeringen och Folkhälsoyndigheten beslutade den 26 februari att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare skulle upphöra att gälla from den 1 mars. Myndigheterna har inte satt något slutdatum för tävlingsstoppet. Här kan ni läsa mer. 

För ett antal veckor sedan konstaterade ett utbrott av EHV 1-viruset, även kallat abortvirus, i Valencia. I början av mars tog Svenska Ridsportsförbundets förbundstryrelse beslut om ett nationellt tävlingsstopp till och med 28 mars för att undvika smittspridning. Den 18 mars förlängdes tävlingsstoppet till och med 11 april. 

Vi är många som längtar ut på tävlingsbanorna och vi hoppas därför att smittspridningen i samhället minskar under våren och att EHV 1-viruset inte får något större utbrott i Sverige. 

Har ni frågor går det bra att maila dessa till This is a mailto link

Ta hand om er och ponnyerna!

/Styrelsen LRRK

________________________________________________________________

20 december 2020

Information gällande tävlingsresrestriktioner

Svenska Ridsportförbundet publicerade den 18 december uppdaterad information om tävlingsverksamheten. Här kan ni även läsa mer om allsvenskorna, klubbtävlingar, Pay & Jumps etc.

Information gällande tävlingsrestriktioner

Med anledning av de skärpta nationella råden har Vallentuna kommun gjort anpassningar i sin verksamhet vilket bla innebär att alla kommunala motions- och idrottsanläggningar i Vallentuna kommun är från och med söndag 20 december stängda för bokad verksamhet fram till och med 24 januari. Detta gäller både inomhus- och utomhusanläggningar. Beslutet påverkar inte klubbens verksamhet men vi vill passa på att, ännu en gång, uppmana alla att hålla i och hålla ut för att minska smittspridningen i samhället och på stallet.

Har ni frågor går det bra att maila dessa till This is a mailto link.

Ta hand om er och ponnyerna!

_________________________________________________________________

1 december 2020

Nya rekommendationer för ridskoleverksamheten

Svenska Ridsportförbundet (SR) har gjort bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas i linje med de nya allmänna råden för att kunna fortgå. Ordningslagen träffar inte ridsportens verksamhet direkt, men eftersom det finns det ett uttalat önskemål från regeringen att alla ska ta sitt ansvar under den närmsta tiden väljer man ändå att göra anpassningar. 

SRs förbundsstyrelse rekommenderar därför att ridskoleverksamheten i möjligaste mån ska anpassas till max åtta ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.

Rekommendationen gäller från och med den 27 november, fram till den 31 januari 2021, men kan förlängas, beroende på utvecklingen i samhället. Här kan ni läsa mer. 

De råd och rekommendationer som tidigare tagits fram för ridskolorna har förtydligas och förstärks. Här kan ni läsa dessa. 

Med de åtgärder vi har gjort under senaste veckorna, bedömmer vi att verksamheten redan uppfyller gällande riktlinjer och vi kommer därför inte vidta ytterligare åtgärder. Vi följer uvecklingen och kommer hålla er uppdaterade om vår bedömningen ändras.  

Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar och föräldrar för att ni hjälper till att hålla stallet fritt från smitta. Vi vill samtidigt påminna om att hålla er hemma vid minsta symtom, hålla avstånd till varandra i stallet samt att hålla ridhuset fritt från åskådare under ridlektionerna.

Har ni frågor går det bra att maila dessa till This is a mailto link

Ta hand om er och ponnyerna!

/Styrelsen LRRK

 

________________________________________________________________

25 november 2020

Uppdatering av läget

Tack till er alla för att ni ”håller i, håller ut och håller avstånd”. Det känns bra att så många har tagit del av och efterlever de åtgärder vi kommunicerade 1 november och 10 november på vår hemsida. När vi tillsammans hjälps åt minskar vi risken för smittspridning, samt ger förutsättningar för att verksamhet i stallet kan fortsätta. Stort tack!

I fredags, den 19 november, förlängde Folkhälsomyndigheten de skärpta allmänna råden som gäller i Stockholms län, råden gäller nu till den 13 december. Här kan ni läsa mer om de allmänna råden som nu gäller. Samma dag beslutade regeringen att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förordningen trädde i kraft den 24 november. 
LRRK följer utvecklingen och får god rådgivning av Stockholms Läns Ridsportförbund. Läs gärna mer på deras hemsida. Vi bedömer att det i nuläget inte behövs ytterligare åtgärder i stallet än det som redan vidtagits. Läs gärna klubbens tidigare inlägg för att påminna varandra hur vi hjälps åt att begränsa smittspridningen.
  
_____________________________________________________ 

10 november 2020

Riskbedömning för fortsatt ridverksamhet

Med anledning av den förvärrade situationen med smittspridning i samhället så har klubbens styrelse, tillsammans med Hedmans, genomfört en riskbedömning. En dokumenterad riskbedömning är enligt Svenska Ridsportförbundet en förutsättning för att ridskoleverksamheten och enskild träning kan fortsätta bedrivas.

Med vissa riskreducerande åtgärder kan Lilla Rörbys ordinarie ridverksamhet fortsätta som vanligt. Detta eftersom våra ridgrupper är små, det absoluta mertalet av eleverna är under 16 år och ridning i stor utsträckning sker utomhus. Som tidigare gäller förstås att vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, har tillräckliga hygienåtgärder och håller avstånd.

Planering görs för att det ska vara möjligt att hålla avstånd och undvika onödig trängsel i stall och andra utrymmen. Det är därför som tidigare viktigt att eventuella medföljare tänker igenom sin närvaro, särskilt i dessa utrymmen. Antal personer som visas samtidigt i höförråd och sadelkammare begränsas till en. Ingen publik ska finnas på läkaren i ridhuset under ordinarie ridlektioner.

Handsprit finns tillgänglig i båda stallen och ska användas. För att göra detta enklare och mer lättillgängligt kommer klubben inom kort att installera beröringsfri automat för handsprit som sätts upp i anslutning till sadelkammare. Fodervärdar påminns om att det nu är extra viktigt att hålla sin ponnys utrustning rengjord. Avtorkning av handtag m.m. i stallen kommer göras regelbundet.

Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla oss friska och hålla stallet fritt från smitta.

 ____________________________________________________________

1 november 2020

Uppdaterad information angående Coronaviruset

Lilla Rörby Ryttarklubb (LRRK) följer utvecklingen med anledning av smittläget i samhället. Vi uppdaterar löpande hemsidan och vår Facebooksida med relevant information. 

I torsdags, den 29 oktober, gick Folkhälsomyndigheten ut med skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län med anledning av att smittspridningen ökar i samhället. De skärpta allmänna råden får konsekvenser även för ridsporten de närmsta veckorna.

Ridsportförbundet har beslutat att ställa in samtliga tävlingar i Stockholm, Östergötland och Västra Götaland, till en början fram till den 19 november. Även klubbtävlingar och cuper räknas som tävlingar och måste också ställas in eller flyttas fram. 

Det är allas ansvar att hindra smittspridningen, och varje individs agerande gör skillnad. Med anledning av Folkhälsomyndigheten nya skärpta råd vill vi från LRRKs sida påminna alla medlemmar och anhöriga om följande; stanna hemma vid minsta symtom, var noga med handhygien, håll avstånd till varandra både inom- och utomhus. Om man haft symptom är FHMs rekommendation att stanna hemma och undvika kontakt med andra 2-4 dagar efter man känner sig symtomfri.

Med anledning av de nya råden har vi uppdaterat klubbens riktlinjer, i syfte att minska risken för smittspridning i vår stallmiljö. Utöver de allmänna råden som vi nämnt ovan gäller följande:

  • Vår verksamhet sker i största möjliga mån alltid utomhus. Klä er efter väder!
  • Håll avstånd i alla situationer; Max 1 person bör befinna sig i sadelkammare eller höförråd, samtidigt.
  • Om det är möjligt, gör gärna i ordning hästen utomhus.
  • Vi vill rikta en speciell uppmaning till medföljande föräldrar till yngre barn att endast vistas inne i stallen och sadelkammare om ditt barn behöver hjälp.
  • Föräldrar till äldre barn uppmanas att inte vara i stallet längre stunder än vad som behövs.
  • Inga åskådare på läktaren i ridhuset (om/när lektioner genomförs där).

Med ovan skärpta riktlinjer anser vi, i samråd med Hedmans, att ridskoleverksamheten kan fortsätta som vanligt. Detta för att ridskoleverksamhet till stora delar alltid sker utomhus, samt att eleverna övervägande är barn under 16 år. Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen och de rekommendationer som ges till idrottsföreningar.

Vi delar Folkhälsomyndighetens uppfattning att det är viktigt att idrottsverksamheten i största möjliga mån kan upprätthållas inom ramen för de begräsningar som finns. Vi ber alla föräldrar om hjälp med att dela informationen med era barn. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälps åt att hålla oss friska och hålla stallet fritt från smitta.

Har ni frågor är ni välkomna att maila This is a mailto link.

Ta hand om er!

 ____________________________________________________________

24 april 2020

Vad händer i klubben i Coronatider? 

Tänk vilken vår det blev. Vem hade kunnat föreställa sig det? Som ridklubb vill vi fortsätta att ge förutsättningarna för alla medlemmar att kunna utöva sin idrott men naturligtvis får viruset konsekvenser även hos oss.

Vi är glada att ridskolan pågår som vanligt och vi vill rikta ett stort tack till att alla stannar hemma om man har sjukdomssymtom, att vi håller avstånd och att vi tvättar händerna i massor. På så sätt kan vi fortsätta att vara i stallet nästan som vanligt. Det är fantastiskt att kunna hålla fast vid det. Klubben bevakar naturligtvis hela tiden råd från Ridsportförbundet och Folkhälsomyndigheten i den fortsatta utvecklingen.

Rörbyhoppet den 24 maj är nu inställd. Detta i linje med det tävlingsstopp som Ridsportförbundet har utfärdat. Däremot vill klubben, under ordnade former, fortsätta vår satsning ”Stärka tävlingsryttaren” med hjälp av föreningsstöd från Idrottslyftet. Dessa aktiviteter har ambitionen att stödja klubbens utveckling av tävlingsryttare, nu såväl som i framtiden. Den 24 maj kommer vi att arrangera programridning och välkomnar våra dressyrintresserade medlemmar att rida program för en extern domare. Inför programridningen kommer även dressyrträning, med samma fokus att erbjudas. Mer info kommer på hemsidan. Under våren kommer klubben även erbjuda en hoppträning, främst för de ekipage som ska representera klubben i div 2 under hösten, men också för ryttare som planerar sitt första tävlingsår på externa tävlingar.

För att säkerställa att vi gör vad vi kan för att begränsa smittspridning kommer klubbaktiviteter för yngre barn, där flera föräldrar är med medföljare, samt städdagar att skjutas på framtiden. Vi hoppas kunna bjuda in alla till mycket skoj under hösten istället.

På årsmötet togs beslut om komplettering av vår hinderpark för 15 000 sek. Klubbens styrelse har tagit beslut att skjuta fram den investeringen. Dels för att Rörbyhoppet nu är inställt men också för att säkerställa att klubbens ekonomi fortsatt hålls stabil trots brist på intäkter från klubbaktiviteter nu under våren.

Ta hand om er! Krama ponnyerna, men håll avstånd till varandra! Vi ses i stallet!

LRRKs styrelsen

 ____________________________________________________________

2 april 2020

Information angående Coronaviruset

Lilla Rörby Ryttarklubb (LRRK) följer utvecklingen med anledning av smittläget. Vi uppdaterar löpande hemsidan och vår Facebooksida med relevant information. 

Folkhälsomyndigheten har idag, den 1 april, kommit med nya allmänna råd i syfte att motverka spridning av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre.

Vissa av råden är väl bekanta vid det här laget; stanna hemma vid minsta symtom, var noggrann med handhygien, håll avstånd till varandra både inom- och utomhus samt avstå från att delta i större sociala sammanhang.

För att undvika spridning bör idrottsföreningar se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks, när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus, skjuta upp tävlingar, begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel och se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Med anledning av Folkhälsomyndigheten nya råd, samt de riktlinjer vi får från Ridsportförbundet, vill vi från klubbens sida på nytt uppmana alla som har symtom på förkylning, luftvägsinfektion eller feber att stanna hemma och inte komma till LRRK´s aktiviteter. Vi vill även uppmana er att i så stor omfattning som möjligt hålla avstånd till varandra i stallen och sadelkammare. Om det finns möjlighet, gör i ordning hästen utomhus. Vi vill även uppmana medföljande föräldrar att endast vistas inne i stallen vid behov och att hålla avstånd till varandra, både inne och ute.

Vi delar Folkhälsomyndighetens uppfattning att det är viktigt att idrottsverksamheten i största möjliga mån kan upprätthållas inom ramen för de begräsningar som finns. Vi ber alla föräldrar om hjälp med att dela informationen med era barn. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälps åt att hålla oss friska och hålla stallet fritt från smitta.

Har ni frågor är ni välkomna att maila This is a mailto link.

Ta hand om er!

 

 

Uppdaterad: 25 NOV 2020 07:39 Skribent: Styrelsen
Epost: Adressen Gömd

Medlemmar och anhöriga! Välj oss nästa gång du spelar på Svenska Spel! Då är vi med och delar på 50 miljoner kronor! Lägg till Lilla Rörby Ryttarklubb. Klicka på loggan ovan. Kolla av om det är fler i familjen som har spelkort. Man kan välja tre favorit klubbar så det går bra att stödja både oss, fotbollen och ishockeyn. Tack för ditt Stöd!

 

 

 

 

 

Antal besökare på sidan sen 2011-04-11:

 

räknare

Postadress:
Lilla Rörby Ryttarklubb - Ridsport
c/o Stall Lilla Rörby, Albyvägen 18
18691 Vallentuna

Besöksadress:
c/o Maud Hedman (mail till ridskolan:This is a mailto link), Albyvägen 18
18691 Vallentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info